História Grécka: Čo všetko ponúka krajina s 2000 ostrovmi?

Grécko, najjužnejšia krajina Balkánskeho polostrova, má svoj rozvoj silne ovplyvnený geografiou.

Hory historicky obmedzovali vnútornú komunikáciu, zatiaľ čo more otváralo širšie horizonty. Celková rozloha Grécka (z toho pätina sú grécke ostrovy) je porovnateľná s veľkosťou Anglicka alebo štátu Alabama v USA. Grécko má viac ako 2000 ostrovov, z ktorých je obývaných približne 170; niektoré z najvýchodnejších ostrovov Egejského mora sú vzdialené len niekoľko míľ od tureckého pobrežia.

Prečítaj si tiež:
Santorini – Ostrov nádherných západov slnka a bielej architektúry
Grécko – Krajina bohov a nespočetných ostrovov

Hlavným mestom krajiny je Atény, ktoré sa rýchlo rozširovali v druhej polovici 20. storočia. Oblasť okolo hlavného mesta, Attikí (staroveké grécke: Attika), je dnes domovom pre približne jednu tretinu celkovej populácie krajiny. Je krajinou, ktorá je zároveň európska, balkánska, stredomorská a blízkovýchodná. Leží na križovatke Európy, Ázie a Afriky a je dedičom dedičstiev klasickej gréckej, byzantskej ríše a takmer štyroch storočí osmanskej tureckej vlády.

Grécko hraničí na východe s Egejským morom, na juhu so Stredozemným morom a na západe s Jónskym morom. Iba na severe a severovýchode má pozemné hranice (celkovo asi 1180 km) s Albánskom, Severným Macedónskom, Bulharskom a Tureckom. Grécky reliéf je nielen nápadný svojou drsnou krásou, ale aj svojou zložitosťou a rozmanitosťou. Dominujú tri prvky: more, hory a nížina.

Grécky pevninský reliéf je výrazne členitý; zálivy a výbežky mora prenikajú tak hlboko, že len malá časť vnútrozemia je vzdialená viac ako 80 km od pobrežia. Skalnaté mysy a polostrovy siahajú do mora, kde sú mnohé ostrovné oblúky a súostrovia. Najjužnejšia časť pevninskej Grécka, polostrov Peloponéz, je spojený s pevninou len úzkou šijou na čele Korintského zálivu. Horský terén pokrýva asi štyri pätiny krajiny, z ktorých mnohé sú hlboko členité.

Rad horských reťazcov na pevnine, ktoré sú orientované zo severozápadu na juhovýchod, obklopujú úzke paralelné údolia a množstvo malých kotlín, ktoré kedysi obsahovali jazerá. S riečnymi nížinami a tenkými, nesúvislými pásikmi pobrežnej nížiny tvoria tieto vnútorné údolia a kotliny nížinu. Hoci tvorí len asi jednu pätinu územia krajiny, nížina zohrala dôležitú úlohu v živote krajiny.

Grécke krajinné a geologické charakteristiky poskytujú základ pre opis gréckej krajiny v termínoch šiestich hlavných regiónov: centrálne, severovýchodné, východné, južné a západné pevninské Grécko spolu s ostrovmi.